The medical
influence effect

תכנית פיתוח והדרכה
לצוותי תעמולה מתקדמים

המטרה

לאפשר צמיחה ופיתוח היכולת של הצוותים (תפיסה ומיומנויות השפעה) להדק את הקשר עם הסגל הרפואי, ולהגביר את רמת השיתוף וההיענות מצד מומחים, מרפאות בקהילה ובתי המרקחת.

התכנית The medical influence effect פותחה על ידי מיכה שנהב והיא מותאמת למערכי נציגות ונציגים רפואיים בעלי ותק מגוון וניסיון הטרוגני, אשר מקדמים טיפולים מול סגל רפואי-טיפולי. כולם פועלים בזירה תחרותית. כל אחד ואחת מהם ייחודי ומשמעותי בתפקידו.

בתכנית נתמקד ב

חיזוק שריר ההקשבה, הכלת התנגדויות, תשאול ואיסוף מידע בשטח, שבירת פרדיגמות של חשיבה מיושנת, התנסות במיומנויות לדיוק המסר הטיפולי והשיווקי עבור הרופא ומטופליו.

ככלל, על שיחה אפקטיבית להיות – מאורגנת, קצרה, מושכת עניין ושיתוף פעולה מהרופא, ובמרכזה התעניינות והקשבה, התאמת מסר קליני-שיווקי והכוונה להתנסות טיפולית ורישום.

בין התכנים

» משמעויות של הובלה, אסרטיביות ותעוזה

» מהי חשיבה הזדמנותית? וכיצד היא משפיעה על ההישגים בשטח?

» מיפוי התנגדויות ואתגרים בשטח

» 'סגירה תחילה' – האם קיימות הזדמנויות סגירה כבר בתחילת השיחה עם הרופא?

» מיומנויות תשומת לב וזיהוי הזדמנויות – 'רגישות מצבית', קשב, פתיחת Peak’s, מהלכי שיקוף חיובי, הכלה רגשית

» ארגון שיחה איכותית הכוללת:

  • תכנון ומטרה
  • כלים להתחברות והתנעת שיחה
  • שאלות בירור, מיפוי והבנה
  • הצמדה רגשית בין הטיפול לרופא
  • מסר קליט של סגירה וקריאה לפעולה

» סט פעולות המעבירות רופא ל Mode של שיתוף בתחושות, רעיונות ומידע

» מיומנויות הקשבה, טרמינולוגיה חיובית ומקדמת, הכלה רגשית ושפת גוף טלפונית

» הדגשת מסרים באמצעות שימוש בקול – אינטונציה, קצב, טון, פאוזות

» קריאת Sub text בשיחות, ומינוף הדיסוננס המתקיים בין תוכן לבין שפת הגוף

» תרגול טכניקת The emotional message effect להעברת מסר שיווקי בעל ערך אישי

» פרקטיקות התנהגותיות – ביטויי דבק, שאלות מדחום, נקודת ה Over tailking, מילים וביטויים להשחזת מסר

» רציונל וכלים בסגירה: הקשבת פינצטה, מינוף איתותי הסכמה ומשפטי הנעה לפעולה

» התנהגויות שמובילות לפעולה, משפטי ריכוך וטכניקות מתחום התמודדות עם התנגדויות

התכנית בנויה להעניק לצוותים ידע פרקטי, מקסימום סימולציות ואנדרנלין של שטח.

לקבלת הצעה מלאו את הטופס או צרו קשר בוואטסאפ

Whatsapp Chat
Send us a message today and we will contact you as soon as possible.