להגביר היענות מטופלים

סדנאות לרופאים וצוותים מטפלים
בבתי החולים ובמרפאות הקהילה

מי מטפל בצוות הטיפולי?

סדנת פיתוח צוותי מרפאה

איך להעביר מסר אפקטיבי למטופל

סדנה במיומנויות תקשורת והשפעה טיפולית

כיצד לנהל שיחת שינוי טיפולי עם מטופל כרוני

הכשרת רופאים: כלים ומיומנויות השפעה