לנהל אנשים בארגון

פיתוח והכשרות לקבוצות מנהלים בכל שלבי הקריירה

כיצד לנהל משוב
על שיחות מכירה

סדנה בניהול מכירות

לנהל אנשים בארגון 2

פרטים בקרוב

לנהל אנשים בארגון 3

פרטים בקרוב

לנהל אנשים בארגון 4

פרטים בקרוב