להציג ולמכור בשוק תחרותי

קורסים ואימונים עסקיים לצוותי מכירות, סוכני שטח ומוקדי מכירה טלפונית

למכור פגישה בטלפון

אימון עסקי

למכור כדי לתת שירות 2

פרטים בקרוב

למכור כדי לתת שירות 3

פרטים בקרוב

למכור כדי לתת שירות 4

פרטים בקרוב