להוביל דעה רפואית

בית הספר למקצועות השטח
בתעמולה ובמכירות רפואיות

כניסה לעולם הרפואי

הקורס המקצועי בישראל
להכשרת נציגים רפואיים
בתחילת הדרך

The medical
influence effect


תכנית פיתוח והדרכה
לצוותי תעמולה מתקדמים

סדנת העברת מסרים ושפת גוף

פרזנטציה אפקטיבית
בהרצאה רפואית